Autorizații urbanism➠ Lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite-Aprilie 2017