Autorizații urbanism➠ Lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite-Februarie 2018