Autorizații urbanism➠ Lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite-Iulie 2017