Autorizații urbanism➠ Lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite-Iunie 2017