Autorizații urbanism➠ Lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite-Mai 2018