Autorizații urbanism➠ Lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite-Martie 2018