Autorizații urbanism➠ Lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite-Noiembrie 2018