Consilieri locali➠ Măchiță Niculae

Membru

în Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport

PNL