Consilieri locali➠ Marin Constantin

Membru

în Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport

PSD