Consilieri locali➠ Neagu Mihai

Membru

în Comisia pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și de disciplină

Candidat independent