Consilieri locali➠ Niculae Dumitru Marius

Membru

în Comisia pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și de disciplină

PSD