Consilieri locali➠ Sălcianu Ovidiu

Membru

în Comisia pentru agricultură, protecția mediului și turism, activități social-culturale, culte

PND