Consilieri locali➠ Teodorescu Constantin

Membru în Comisia pentru agricultură, protecția mediului și turism, activități social-culturale, culte
PSD