Formulare electronice➠ Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță)