PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Formulare tip Decizie de impunere privind creanțele datorate bugetului local, în urma inspecției fiscale-ITL-035-2016