PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Formulare tip Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului sau taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice-ITL-005-2016