PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Formulare tip Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate-ITL-015-2016