PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 12 din 2020 privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Tomșani...

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)