PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 13 din 2020 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii 15 din 2003 domnului...

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)