PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 15 din 2020 privind trecerea din domeniul public al comunei Tomșani în domeniul privat al comunei Tomșani...

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)