PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 16 din 2020 privind punerea la dispoziția proiectului "Execuție rețele de alimentare cu apă și canalizare în..."

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)