PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 18 din 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Desființare Corp C3..."

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)