PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 19 din 2020 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.8121 din 21.11.2019 încheiat între Comuna Tomșani și SC RCS&RDS SA

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)