PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 2 din 2020 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali și indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap grav, pentru anul 2020

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)