PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 21 din 2020 privind înființarea serviciului social de zi -Centru de zi pentru copii Tomșani și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)