PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 22 din 2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani și aprobarea Organigramei,...

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)