PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 24 din 2020 privind efectuarea evaluării terenului în suprafață de 1000 mp situat în intravilanul satului Loloiasca...

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)