PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 24 din 2020 privind efectuarea evaluării terenului în suprafață de 1000 mp situat în intravilanul satului Loloiasca...

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)