PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 28 din 2020 privind aprobarea vânzării terenului cu număr cadastral 20070 în suprafață de 1000mp...

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)