PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 30 din 2020 privind asocierea comunei Tomșani cu județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public-Asfaltare drumuri sătești în comuna Tomșani, județul Prahova

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)