PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 35 din 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții-Alimentare cu energie electrică subzona mixtă echipamente publice, servicii, comerț,...

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)