PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 36 din 2020 privind aprobarea achiziționării de echipamente IT mobile de tip tabletă, abonament lunar la internet...

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)