PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 36 din 2020 privind aprobarea achiziționării de echipamente IT mobile de tip tabletă, abonament lunar la internet...

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)