PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 37 din 2020 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr.15 din 2003 domnului Chirilescu Benone-Constantin

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)