PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 45 din 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tomșani, județul Prahova, pentru mandatul 2020-2024

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)