PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 48 din 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Tomșani în Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale Prof.Dinu Mihail-Dan...

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)