PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 49 din 2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Tomșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității...

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)