PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 50 din 2020 privind aprobarea proiectului "Achiziția de echipamente IT mobile de tip tabletă și abonament lunar la internet..."

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)