PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 52 din 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021 la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)