PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 57 din 2020 privind desemnarea reprezentanților Comunei Tomșani în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)