PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor Hotărârea 8 din 2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)