PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2021 Hotărârea 52 din 2021 privind transformarea funcţiei publice de execuţie vacantă « referent, clasa III, grad profesional superior» în « inspector, clasa I, grad profesional debutant» la Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova