PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2021 Hotărârea 53 din 2021 privind apr obarea realizării obi ectivului de investiţii „Modernizare drumuri DS 516, DS 924, DC 70B, DE 234, DE 297, Modernizare Stra dă, Înfiinţare Reţea Apă şi Canalizare Cartier Tineri" comuna Tomşani, judeţul Prahova şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului