PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2021 Hotărârea 66 din 2021 privind participarea Comunei Tomşani la « Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public » si aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului „ Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Tomşani, judeţul Prahova"