PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2021 Hotărârea 70 din 2021 privind aprobarea proiectului "Achizitia de echipamente IT mobile de tip tabletă şi abonament lunar la internet şi a altor echipamente sau dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţilor de învăţare on-line în cadrul unităţilor de învăţământ din comuna Tomşani, judeţul Prahova" şi depunerea acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Competivit ate -Axa prioritară 2, Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură - Secţiunea E-educaţie