PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.26A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2021 Hotărârea 71 din 2021 privind aprobarea asocierii Comunei Tomşani cu Ju deţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public „Extindere reţea distribuţie apă, sat Sătucu, sat Tomşani, sat Magula, în comuna Tomşani"