PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2021 Hotărârea 72 din 2021 privind aprobarea documentaţiei de delegare a gestiunii activităţii de administrare a depozitului de deşeuri municipale Boldeşti-Scăeni în cadrul SMID Prahova şi acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară ,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova"