PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2021 Hotărârea 75 din 2021 privind aprobarea efectuării unor evaluări pentru două imobile-teren proprietate a Comunei Tomşani, judeţul Prahova, situate în intravilanul comunei Tomşani, în vederea stabilirii valorii de pi aţă