PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2021 Hotărârea 79 din 2021 privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară pentru managementul apei Prahova pentru a vota ajustarea preţului şi tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga arie de operare a SC Hidro Prahova SA