PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2023 Hotărârea 26 din 2023 privind iniţierea procedurilor în vederea achiziţionării de către Comuna Tomşani a căminelor pentru branşamente la sistemul de canalizare