PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2023 Hotărârea 48 din 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire punţi pietonale peste canalul „Seman Urloi" şi amenajare acostament 0S503"