PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2023 Hotărârea 57 din 2023 privind aprobarea documentaţiei tehnice -Proiect tehnic pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Tomşani, Judeţul Prahova" finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu, în cadrul Programului privind spijinirea eficenţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public"